தமிழ்

போரெக்ஸ் ஹலால்க்கு வரவேற்கிறோம்

ஏக இறைவனின் அருளால்

  1. தினம் 1 சதவீதம் முதல் 5 சதவீதம் லாபம்
  2. 100 சதவீதம் நம்பகமானது எல்லாமே உங்கள் கையில்
  3. முதலீடு வளர்ச்சிக்கு பிறகே எங்களுடைய பங்கு செலுத்தவும்
    எங்கள் EA ரோபோவின் செயல் மகிமைமிக்கது

இங்கு கிளிக் செய்து நடப்பு வியாபாரம் பார்க்கவும்


மேன்மை படுத்திய வியாபாரம்
குறைந்த DD 25% முதல் 40% வரை

பொறுமை மற்றும் முதலீடு மட்டுமே தேவை வேறு எதுவுமே வேண்டாம்

நாங்கள் முதலீடு பெறுவதுமில்லை கையாள்வதுமில்லை அனைத்தும் உங்கள் வசம்

100 சதவீதம் நம்பகமானது

தரகரை தேர்ந்தெடுத்து உங்கள் கணக்கை தொடங்கவும்

1. EXNESS, 2. ROBOFOREX, 3. FOREX4YOU, 4.OCTAFX. 5. HOTFOREX. 6. XM.COM. 7. FXTM

அல்லது உலகத்தில் உங்களுக்கு நம்பகமான தராகரிடம் கணக்கு ஆரம்பித்து முதலீடு செய்யலாம் எங்கள் அனுமதியுடன்

எங்களுக்கு (முதலீடு கையாளாமல்) வியாபாரம் மட்டும் செய்ய அனுமதி தாருங்கள்

முதலீடு பெருகிய பிறகு எங்கள் பங்கு எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்

2000$ முதலீடுக்கு லாபத்தில் 50 சதவீதம் எங்கள் பங்கு

5000$ முதலீடுக்கு லாபத்தில் 40 சதவீதம் எங்கள் பங்கு

10000$ முதலீடுக்கு லாபத்தில் 30 சதவீதம் எங்கள் பங்கு

தினம் 1 சதவீதம் முதல் 5 சதவீதம் லாபம் வரை

குறைந்த DD 25% முதல் 40% வரை

ஒவ்வொரு 100$ லாபத்திற்கும் தரகரிடம் பெற்று எங்கள் பங்கு அனுப்புங்கள்

ஒவ்வொரு கணக்கிற்கும் VPS சார்ஜ் மாதம் மாதம் 10$ மட்டும் முன்னாள் அனுப்பவேண்டும்

தராகரிடமிருந்து இலவச VPS சேவை கிடைத்தால் ஒரு முறை பொருத்தும் கட்டணம் ₹ 1000 மட்டும் முன் பணம் அனுப்ப வேண்டும்

தங்கள் உண்மையுள்ள

போரெக்ஸ் ஹலால்

போன் மற்றும் வாட்ஸாப்ப்

+91 90944 38530